Du er her:

Søskengruppa

Pokus er den største avdelingen i barnehagen og har som sådan også flest barn. Her jobber det 4 voksne i grunnbemanningen og vi tar inn barn fra 2 - 6 år. Barna flytter over hit etter å ha gått på Hokus ett til to år. Avdelingen er hovedsakelig tilrettelagt fysisk for barn som har lært å gå og begynner å bli selvstendige.

Selvstendighet og medvirkning er viktige faktorer for oss når vi arbeider med innholdet i barnehagen. Pokus er en gruppe hvor de minste, på ca 2 år, kan strekke seg etter de som er større. De lærer av hverandre!