Du er her:

articleimage

Gjæran barnehage

Gjæran barnehage består av to hus. Avdeling Messiosen, som ligger i Mørkvedtråkket og avdeling Osphaugen som ligger i Krøkkebærveien. Begge husene ligger nært marka og fasiliteter som skoler, kommunikasjon og boligfelt. Husene er bygd i perioden 1991 – 1992 og har vært drevet sammen som en barnehage siden januar 2013.

Avdeling Messiosen

Ble bygget som en to-avdelings barnehage i 1991. Huset er deretter godt vedlikeholdt og tatt vare på. Huset har plass til to barnegrupper, en småbarnsgruppe fra 1 - 3 år og en storbarns gruppe fra 3 - 6 år.

Avdeling Osphaugen

Var en del av studentongan barnehage fram til høste 2010 da Bodø kommune overtok både bygningsmassen og driften av barnehagen. Her er det også to barnegrupper, en småbarnsgruppe og en storbarnsgruppe.

Faglig/pedagogisk fokus:

Barnehagen drives som en "tradisjonell norsk barnehage" i den Fröbelske tradisjon.

år målsetning er at hvert barn skal føle trygghet, lære seg selvstendighet og føle respekt for mennesker og natur. Trygghet og positiv selvfølelse gir oss barn som samhandler godt med andre, men samtidig tør å hevde sine egne meninger på en positiv måte. Dette er noe vi ønsker å arbeide med i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Vi ønsker at hverdagen i barnehagen skal preges av humor, glede og en anerkjennende atmosfære. At alle i barnehagen får en følelse av likeverd bidrar positivt til å utvikle barnas empatiske evner og fører til økt trivsel. Vi ønsker at barna både skal få og lære seg å gi omsorg til andre. Det mener vi er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

Vi ønsker at alle barn skal ha en god hverdag sammen med voksne som ser dem.

De voksne skal være til stede der barna er, hjelpe dem videre når det trenges samtidig som vi er forutsigbare og tydelige på når det er vi som bestemmer og når barna kan velge selv. Vi skal veilede, trøste og støtte, ikke ”koste veien”, men la barna mestre selv.

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail